Om dialogkonferencen.dk

Om siden
Denne side en del af et fagligt fokus på håndhygiejne, som tre specialestuderende fra Kommunikation på Aalborg Universitet har beskæftiget sig med siden foråret 2014. Den overordnede retning for studiet har været interpersonel organisationskommunikation inden for rammen af CDO, Center for Dialog og Organisation.

 

Arrangører

Rie Grønbeck Bing            Malte Lebahn                     Nicolaj Harbo
Rie@dialogkonferencen.dk                                            Malte@dialogkonferencen.dk                                 Nic@dialogkonferencen.dk

 

Sponsorer
Denne dialogkonference har kun været mulig på grund støtten fra vores sponsorer, som vi skylder en stor tak.

Complea A/S (Hovedsponsor)
Abena
Attractor
Frugt Karl
Aalborg Universitetshospital
SushiSushi
Mogens Daarbak

 

Baggrund
Denne side er et skridt i en proces, der startede i foråret 2014. På det, der dengang var 8. semester af kandidaten i Kommunikation, besluttede vi på opfordring fra kvalitetskonsulenter ved Aalborg Universitetshospital og Region Nordjylland samt Infektionshygiejnen at skrive et kandidatprojekt med afsæt i deres case.

Vi begyndte at arbejde med de kulturelle, organisatoriske og etiske perspektiver på problemstillingen vedrørende hospitalserhvervede infektioner og forbedring af håndhygiejne, og gennem semesteret fik vi indblik i, hvor kompleks en problemstilling det er, og vi lærte, at forbedring af håndhygiejne kræver både dygtighed, kritisk refleksion og etiske overvejelser.

I størstedelen af kommunikationen omkring forbedring af håndhygiejne var der dog blot fokus på sundhedspersonalets dygtighed og evne til at udføre ’korrekt’ håndhygiejne, og den kritiske refleksion og de etiske overvejelser lod til at være fraværende i den almindelige måde at tale om håndhygiejne på. Derfor pegede vi på en anden mulig vej frem, som vi benævnte ‘hygiejneværkstedet’; et værksted, der bygger på ‘kundskabsværkstedet’ af professor Finn Thorbjørn Hansen og Inger Erstad.

På 9. semester var vi spredt i praktik, men en af os fik mulighed for hos Region Nordjylland at gennemføre et mindre pilotprojekt på hygiejneværkstedet, som efterlader os med ønsket om at undersøge nærmere, hvilke muligheder der ligger i denne form for intervention.

Vores specialearbejde begyndte derfor med fire samlinger i løbet af foråret. Her tog vi udgangspunkt i deltagernes praksisfortællinger, og vi skabte som facilitatorer tid og rum til dybere faglige samtaler, nye og anderledes refleksioner over det daglige arbejde, tværfaglig videndeling og input samt en fælles undersøgelse af, hvilke værdier og bærende logikker, der præger arbejdet (med håndhygiejnen) på sygehuset.

Centrale pointer og perspektiver fra dette forløb har efterfølgende dannet grundlag for dialogkonferencen, hvor vi søgte at bringe flerstemmigheden i spil og samle en række vigtige aktører inden for området. Det er denne konference, som denne side tager udgangspunkt i, og det er vores forhåbning, at dialogkonferencen.dk vil kunne være et sted, hvor dialogen vil kunne have rum til at fortsætte.

Vi vil derfor gerne opfordre enhver, der ønsker, at dette arbejde fortsætter, om at deltage med kommentarer her på siden eller alternativt på ovenstående mail.

En mening om “Om dialogkonferencen.dk”

Skriv et svar