Fra undersøgelse til dialog

Vi vil hermed gerne takke for interessen i vores arbejde og for eventuel deltagelse i dialogkonferencen “Nye veje i arbejdet med håndhygiejne” onsdag den 15. april 2015.

Som opfølgning vil denne side blive et muligt omdrejningspunkt for den videre dialog.

Det vil her være muligt at finde en opsamling på det, der blev talt om til konferencen, og der vil blive oprettet et frit forum. Derudover vil såvel vores 8. semesters projekt som vores endelige speciale blive tilgængeligt her.

På 8. semester skrev vi projektet (Bære)dygtig håndhygiejne, der i dag udgør forundersøgelsen for vores speciale.

Baeredygtig-haandhygiejne forside